About jorgagasy

מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית שירותי ליווי לביתך – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל אך ורק בכתפיה של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.