About afacbacligh

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק למאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת השכירות היומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות משאירות מתנות מגברים. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי במרכז – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.